วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

การพูดโต้ตอบ


Dialog sprechen

Hallo,wie heissen Sie?    (ฮาโล, วีไฮ๊เซ็น ซี)      สวัสดี คุณชื่ออะไร
Ich bin Paula.     (อิช บิน พอลล่า)      ฉันชื่อ พอลล่า

Wie alt  sind Sie?    (วี อ๊าน ซิน ซี)     คุณอายุเท่าไร
Ich bin 20 Jahre alt und Sie?    (อิช บิน ซวานซิก ยาเร่อะ อ๊าน)      ฉันอายุ 20 ปี

Woher kommen Sie?    (โวแฮ คอมเม่น ซี)     คุณมาจากที่ไหน
Ich komme aus Thailand.    (อิช คอมเม่อะ เอ๊า ไทยแลนด์)      ฉันมาจากประเทศไทย

Was sprechen Sie?    (วาส สเปร็คเช่น ซี)    คุณพูดภาษาอะไร
Ich spreche Thai.    (อิช สเปร็คเชอะ ไทย)       ฉันพูดภาษาไทย

Sind Sie verheiratet?    (ซิน ซี แฟไฮ๊ราเท็ท)     คุณแต่งงานแล้วหรือยัง
Ja,ich bin verheiratet/Nein,ich bin noch nicht verheiratet.    ใช่,ฉันแต่งงานแล้ว/ไม่,ฉันยังไม่ได้แต่งงาน
(ยาา, อิช บิน แฟไฮ๊ราเท็ท/นายย, อิช บิน นอค นิช แฟ ไฮ๊ราเท็ท)

Haben Sie Kinder?     (ฮาเบ็น ซี คินดา)       คุณมีลูกแล้วหรือยัง
Ja,ich habe Kinder/Nein ich habe keine Kinder. 
(ยาา, อิช ฮาเบอะ คินดา/นายย, อิช  ฮาเบอะ คายเน่อะ คินดา)
                                                                                                                                               
Was arbeiten Sie?     (วาส อาไบ๊เท็น ซี)     คุณทำงานอะไร
Ich bin Artzt.     (อิช บิน อาซ)      ฉันเป็นหมอ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น