วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

การแนะนำตัวเอง


Sich vorstellen

Ich heisse....                           (อิช ไฮ๊เซ่อะ..)                                       ฉันชื่อ...
Ich bin...Jahre alt                   ( อิค บิน  ยาเร่อะ..อ๊าน)                          ฉันอายุ...ปี
Ich komme aus ....                  (อิช คอมเม่อะ เอ๊า..)                              ฉันมาจากประเทศ...
Ich bin ledig                           (อิช บิน เลดิก..)                                     ฉันเป็นโสด
Ich bin verheiratet                  (อิช บิน แฟไฮ๊ราเท็ท)                            ฉันแต่งงานแล้ว
Ich habe kinder                      (อิช ฮาเบ่อะ คินดา)                               ฉันมีลูก
Ich habe keine kinder            (อิช ฮาเบ่อะ คายเน่อะ คินดา)                ฉันไม่มีลูก
Ich spreche....                         (อิช สเปร็คเชอะ..)                                 ฉันพูดภาษา...
Ich spreche kein....                 (อิช สเปร็คเช่อะ คาย..)                          ฉันไม่พูดภาษา...
Ich wohne in....                      (อิช โว๊นเน่อะ อิน.).                                 ฉันอาศัยอยู่ที่...
Ich interesiere mich für....      (อิช อินเตอเรสเซียเร่อะ มิช ฟือ..)          ฉันสนใจ...
Mein Hobby ist..                    (มาย ฮ็อบบี้ อิส..)                                    งานอดิเรกของฉันคือ...
Ich esse gerne....                     (อิช เอสเส่อะ แกนเน่อะ..)                       ฉันชอบกิน...
Ich esse nicht gerne....            (อิช เอสเส่อะ นิช แกนเน่อะ..)                 ฉันไม่ชอบกิน...
Ich esse kein....                       (อิช เอสเส่อะ คาย..)                                ฉันไม่กิน...
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น