วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

1-10


จำนวนนับ

0       นูล                  null

1       อาย                eins    
 
2       ซวาย              zwei

3        ดราย             drei

4       เฟีย                vier

5       ฟึ้มฟ์               fünf

6        เซ็ค                sechs

7       ซีบึ้น                sieben

8       อาค                 acht

9        นอย                neun

10       เซน                zehn

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น