วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

การทักทายและการกล่าวลา


    การทักทาย  (begrüssen)
   
   
    Hallo     ฮาโล          สวัสดี 

    Guten Morgen     กู้ดเท้น มอเก็น          สวัสดีตอนเช้า

    Guten Tag     กู้ดเท้น ทาก          สวัสดีตอนกลางวัน

    Guten Abend     กู้ดเท้น อาเบ็น          สวัสดีตอนเย็น


   
   การกล่าวลา  (verabschieden)

   
    Tschüss !      กู้ด บาย  (ใช้ทั่วไปหรือกับคนที่สนิท)

    Auf wiedersehen !      (ลาก่อน   เป็นคำสุภาพใช้กับคนที่ไม่สนิทสนม)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น