วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ถามสารทุกข์สุกดิบ


    

    Wie geht es dir ?     (วี เก้ท เอส เดีย)      สบายดีไหม 
    
    Wie geht es Ihnen?       (วี เก้ท เอส อิเน็น)     สบายดีไหม 

    Mir geht es gut und dir?      (เมีย เก้ท เอส กู้ด อุน เดีย)            ฉันสบายดี แล้วคุณล่ะ

    Mir geht es gut und Ihnen ?          (เมีย เก้ท เอส กู้ด อุน อิเน็น)             ฉันสบายดี แล้วคุณล่ะ
   
    Auch gut,danke         (เอ้า กู้ด, ดั๊งเค่อะ)         ฉันก็สบายดีเหมือนกัน ขอบคุณ

     

    ข้อควรจำ

    Dir ใช้ทั่วไปกับคนที่สนิท เช่น เพื่อน ครอบครัว พี่น้อง เป็นต้น
    Ihnen เป็นคำสุภาพใช้กับคนที่ไม่สนิท เช่น เพื่อนร่วมงาน หัวหน้า เพื่อนบ้าน เป็นต้น


    

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น