วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

วัน เดือน ปี


Montag          (โมนทาก)         วันจันทร์
Dienstag         (ดีนทาก)           วันอังคาร
Mittwoch       (มิทวอค)            วันพุธ
Donnerstag     (โดนาสทาก)     วันพฤหัสบดี
Freitag            (ฟรายทาก)        วันศุกร์
Samstag     (ซามทาก)              วันเสาร์
Sonntag      (โซนทาก)             วันอาทิตย์

Januar         (ยานนูอา)          มกราคา
Februar       (เฟ็บบรูอา)         กุมภาพันธ์
März           (แม็ซ)                 มีนาคม
April            (อาพริล)            เมษายน
Mai              (มาย)                 พฤษภาคม
Juni              (ยูนี่)                   มิถุนายน
Juli               (ยูลี่)                   กรกฎาคม
August          (เอากุ๊ส)             สิงหาคม
September     (เซ้บเท็มเบ้อ)    กันยายน
October         (ออคโทเบ้อ)      ตุลาคม
November     (โนเว็มเบ้อ)       พฤศจิกายน
Dezember      (ดีเซ้มเบ้อ)        ธันวาคม
2012           (ทู เทาเซ้น ซเวิฟ)   ปี สองพันสิบสอง 

การพูดโต้ตอบ


Dialog sprechen

Hallo,wie heissen Sie?    (ฮาโล, วีไฮ๊เซ็น ซี)      สวัสดี คุณชื่ออะไร
Ich bin Paula.     (อิช บิน พอลล่า)      ฉันชื่อ พอลล่า

Wie alt  sind Sie?    (วี อ๊าน ซิน ซี)     คุณอายุเท่าไร
Ich bin 20 Jahre alt und Sie?    (อิช บิน ซวานซิก ยาเร่อะ อ๊าน)      ฉันอายุ 20 ปี

Woher kommen Sie?    (โวแฮ คอมเม่น ซี)     คุณมาจากที่ไหน
Ich komme aus Thailand.    (อิช คอมเม่อะ เอ๊า ไทยแลนด์)      ฉันมาจากประเทศไทย

Was sprechen Sie?    (วาส สเปร็คเช่น ซี)    คุณพูดภาษาอะไร
Ich spreche Thai.    (อิช สเปร็คเชอะ ไทย)       ฉันพูดภาษาไทย

Sind Sie verheiratet?    (ซิน ซี แฟไฮ๊ราเท็ท)     คุณแต่งงานแล้วหรือยัง
Ja,ich bin verheiratet/Nein,ich bin noch nicht verheiratet.    ใช่,ฉันแต่งงานแล้ว/ไม่,ฉันยังไม่ได้แต่งงาน
(ยาา, อิช บิน แฟไฮ๊ราเท็ท/นายย, อิช บิน นอค นิช แฟ ไฮ๊ราเท็ท)

Haben Sie Kinder?     (ฮาเบ็น ซี คินดา)       คุณมีลูกแล้วหรือยัง
Ja,ich habe Kinder/Nein ich habe keine Kinder. 
(ยาา, อิช ฮาเบอะ คินดา/นายย, อิช  ฮาเบอะ คายเน่อะ คินดา)
                                                                                                                                               
Was arbeiten Sie?     (วาส อาไบ๊เท็น ซี)     คุณทำงานอะไร
Ich bin Artzt.     (อิช บิน อาซ)      ฉันเป็นหมอ
การแนะนำตัวเอง


Sich vorstellen

Ich heisse....                           (อิช ไฮ๊เซ่อะ..)                                       ฉันชื่อ...
Ich bin...Jahre alt                   ( อิค บิน  ยาเร่อะ..อ๊าน)                          ฉันอายุ...ปี
Ich komme aus ....                  (อิช คอมเม่อะ เอ๊า..)                              ฉันมาจากประเทศ...
Ich bin ledig                           (อิช บิน เลดิก..)                                     ฉันเป็นโสด
Ich bin verheiratet                  (อิช บิน แฟไฮ๊ราเท็ท)                            ฉันแต่งงานแล้ว
Ich habe kinder                      (อิช ฮาเบ่อะ คินดา)                               ฉันมีลูก
Ich habe keine kinder            (อิช ฮาเบ่อะ คายเน่อะ คินดา)                ฉันไม่มีลูก
Ich spreche....                         (อิช สเปร็คเชอะ..)                                 ฉันพูดภาษา...
Ich spreche kein....                 (อิช สเปร็คเช่อะ คาย..)                          ฉันไม่พูดภาษา...
Ich wohne in....                      (อิช โว๊นเน่อะ อิน.).                                 ฉันอาศัยอยู่ที่...
Ich interesiere mich für....      (อิช อินเตอเรสเซียเร่อะ มิช ฟือ..)          ฉันสนใจ...
Mein Hobby ist..                    (มาย ฮ็อบบี้ อิส..)                                    งานอดิเรกของฉันคือ...
Ich esse gerne....                     (อิช เอสเส่อะ แกนเน่อะ..)                       ฉันชอบกิน...
Ich esse nicht gerne....            (อิช เอสเส่อะ นิช แกนเน่อะ..)                 ฉันไม่ชอบกิน...
Ich esse kein....                       (อิช เอสเส่อะ คาย..)                                ฉันไม่กิน...
ถามสารทุกข์สุกดิบ


    

    Wie geht es dir ?     (วี เก้ท เอส เดีย)      สบายดีไหม 
    
    Wie geht es Ihnen?       (วี เก้ท เอส อิเน็น)     สบายดีไหม 

    Mir geht es gut und dir?      (เมีย เก้ท เอส กู้ด อุน เดีย)            ฉันสบายดี แล้วคุณล่ะ

    Mir geht es gut und Ihnen ?          (เมีย เก้ท เอส กู้ด อุน อิเน็น)             ฉันสบายดี แล้วคุณล่ะ
   
    Auch gut,danke         (เอ้า กู้ด, ดั๊งเค่อะ)         ฉันก็สบายดีเหมือนกัน ขอบคุณ

     

    ข้อควรจำ

    Dir ใช้ทั่วไปกับคนที่สนิท เช่น เพื่อน ครอบครัว พี่น้อง เป็นต้น
    Ihnen เป็นคำสุภาพใช้กับคนที่ไม่สนิท เช่น เพื่อนร่วมงาน หัวหน้า เพื่อนบ้าน เป็นต้น


    

1-10


จำนวนนับ

0       นูล                  null

1       อาย                eins    
 
2       ซวาย              zwei

3        ดราย             drei

4       เฟีย                vier

5       ฟึ้มฟ์               fünf

6        เซ็ค                sechs

7       ซีบึ้น                sieben

8       อาค                 acht

9        นอย                neun

10       เซน                zehn

วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

การทักทายและการกล่าวลา


    การทักทาย  (begrüssen)
   
   
    Hallo     ฮาโล          สวัสดี 

    Guten Morgen     กู้ดเท้น มอเก็น          สวัสดีตอนเช้า

    Guten Tag     กู้ดเท้น ทาก          สวัสดีตอนกลางวัน

    Guten Abend     กู้ดเท้น อาเบ็น          สวัสดีตอนเย็น


   
   การกล่าวลา  (verabschieden)

   
    Tschüss !      กู้ด บาย  (ใช้ทั่วไปหรือกับคนที่สนิท)

    Auf wiedersehen !      (ลาก่อน   เป็นคำสุภาพใช้กับคนที่ไม่สนิทสนม)

A-Z

  ฝึกพูดภาษาเยอรมันขั้นพื้นฐานและใช้ในชีวิตประจำวัน


 พยัญชนะในภาษาเยอรมัน A-Z


A        B        C        D        E        F        G        H        I        J        K        L        M        N        O       
อา      เบ       เซ       เด      เอ       เอฟ      เก      ฮา       อี      ยอท    คา       แอล   เอ็ม    เอ็น     โอ


P        Q        R        S        T        U        V        W        X        Y        Z        Ä        Ü        Ö        ß(ss)
เพ     คู       แอ      เอส    เท      อู       เฟา     เว        อิ๊ก    อึบซิลอน  แซท 


พยัญชนะพิเศษ

Ä  ออกเสียง แอ เอ
ü   ออกเสียง อี แต่ทำปากกลมเหมือน อู
ö   ออกเสียง อู แต่ทำปากกลมเหมือน โอ